Stap 6

"Einde"

Als partijen een oplossing hebben gevonden is er de mogelijkheid de afspraken vast te leggen in een (vaststellings)overeenkomst. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die u gemaakt heeft. Partijen ondertekenen deze overeenkomst. Hiermee verklaart u dat u zich houdt aan de afspraken. U kunt ervoor kiezen de (vaststellings)overeenkomst te laten bekrachtigen door een notariële akte om de gang naar de rechter in de toekomst te voorkomen. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond.

Geen oplossing, mediation niet geslaagd?

De mediation stopt als het niet lukt om tot een oplossing te komen. De mediator geeft dit aan. Maar ook als u er zelf geen heil meer in ziet, kunt u aangeven dat u wilt stoppen. Als de rechter u heeft doorverwezen en de mediation slaagt niet, dan wordt de gerechtelijke procedure weer opgestart.