Stap 3

"De Mediationovereenkomst"

Na de intake worden een aantal punten vastgelegd in een mediationovereenkomst, zoals de vertrouwelijkheid en geheimhouding, over welk onderwerp het conflict gaat en welk uurtarief geldt. Ook verklaart u dat u actief meewerkt en dat u het conflict wilt oplossen. De mediator verklaart in deze overeenkomstĀ onpartijdig en neutraal te zijn en geen enkel belang te hebben bij de oplossing die u voor het conflict zult vinden. Alle partijen en de mediator dienen de mediationovereenkomst te ondertekenen. Om kwaliteit te waarborgen is elke MfN-registermediator verplicht te werken met een mediationovereenkomst.