Tarieven

Een oriënterend gesprek is kosteloos. Tijdens dit gesprek staan de procedure en het beantwoorden van vragen centraal. Er zal worden getoetst of de zaak geschikt is voor mediation en of partijen voldoende bereid zijn tot het oplossen van het conflict.

Verzekeraars bieden mediation meestal in hun pakket aan. Mogelijk kunt u (een deel van) de kosten verhalen op uw rechtsbijstandverzekering. Check hiervoor uw meest recente polisvoorwaarden.

Iedereen in Nederland die een mediator nodig heeft maar niet kan betalen (bijvoorbeeld vanwege een laag inkomen en weinig spaargeld) heeft recht op een bijdrage in de kosten. Dit is geregeld in de Wet op de rechtsbijstand en heet een toevoeging. Met een toevoeging betaalt elke partij niet meer dan € 53,00 of € 105,00 voor het gehele mediationtraject. In een aantal gevallen kan zelfs de gehele eigen bijdrage komen te vervallen. Comprom Mediation informeert u graag over deze mogelijkheid. Nadere informatie kunt u ook vinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.  

Indien u geen recht heeft op een toevoeging en bent doorverwezen door de rechtbank wordt een instaptarief gehanteerd van € 75,00 exclusief 21% BTW  per partij, met een maximum van 2 uur. Daarna geldt het uurtarief van de mediator.

Het uurtarief bedraagt  € 175,- (€ 87,50 per partij) inclusief 21% BTW. Vaak worden de kosten evenredig door partijen verdeeld maar u kunt ook andere afspraken maken over de kostenverdeling.