Over Comprom

Comprom Mediation is opgericht door Jessica Zutt MBA en is gevestigd in Purmerend. Wij hebben tevens een bezoekadres in Anna Paulowna voor de omgeving Schagen, Den Helder en Texel. Jessica werkt nauw samen met Renate Westerbos van Westerbos Mediation, www.westerbosenzutmediation.nl.

Het uitgangspunt is samen tot een duurzame oplossing te komen waar alle partijen achter staan. Ook in de gevallen waarin een conflict uitzichtloos lijkt is het meestal mogelijk tot een zorgvuldige en bevredigende oplossing te komen. 

Jessica is een gespecialiseerd en gekwalificeerd mediator in familiekwesties en arbeidsgeschillen. Als familiemediator richt zij zich bijvoorbeeld op (echt)scheidingen, scheidingsconvenanten, boedelverdelingen, omgangsregelingen, ouderschapsplannen, kinder- en partneralimentaties, erfenissen en familieverhoudingen in algemene zin. Vanuit de ervaring die Jessica heeft opgedaan als adviseur op het gebied van Human Resources Management kent zij de ins en outs van conflicten die zich afspelen op de werkvloer.

Jessica is MfN-registermediator. Een MfN-registermediator voldoet aan de kwaliteitseisen van de Mediatorsfederatie Nederland en houdt zijn vaardigheden en kennis op peil volgens vastgestelde normen als het gaat om educatie en ervaring. Bovendien valt een MfN-registermediator onder een klachtenregeling en tuchtrechtsspraak. Het bestaan van deze regelingen zorgt ervoor dat het voor de MfN-registermediator belangrijk is om in de uitoefening van zijn mediationwerkzaamheden de regels van het mediationreglement en de gedragsregels na te leven om kwaliteit te waarborgen.

Tevens is Jessica als rechtbankmediator werkzaam voor de Rechtbank Noord-Holland en aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand, het Juridisch Loket en de Nederlandse Vereniging voor Mediation. De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een bepaald inkomen onder meer een bijdrage in de mediationkosten kunnen krijgen, daarover informeert Comprom Mediation u graag. 

 

 

 

 linkedin-icon.png