Wanneer mediation?
 

Ieder mens heeft wel eens een conflict. Dit kan over van alles gaan zoals:

  • het niet eens worden met uw ex-partner over de omgang met de kinderen;
  • onenigheid in de familie over de verdeling van de erfenis;
  • u heeft een andere mening over de hoogte van de alimentatie dan uw ex-partner;
  • een geschil met de buren over geluidsoverlast;
  • u bent het oneens met uw leidinggevende over mogelijkheden om te re-integreren;
  • de ideeën die u heeft over samenwerken komen niet overeen met die van uw collega.

Deze vervelende situaties kunnen u dagelijks bezighouden. Van belang is dat u daar geen last meer van heeft, rust krijgt in uw leven. Zeker in de gevallen waarin u weer met elkaar verder wilt of moet.

Het is belangrijk een conflict zo snel als mogelijk op te lossen zodat het conflict niet verder oploopt dan nodig en schade aan de onderlinge relatie wordt beperkt. Voor bijna elk conflict bestaat een oplossing die voor een ieder acceptabel en haalbaar is. Het is goed mogelijk dat u die oplossing niet meer ziet doordat het conflict te lang heeft geduurd of te hoog is opgelopen. Mediation kan ervoor zorgen dat u die oplossing wel weer kunt zien, door naar de belangen te kijken en niet naar de standpunten.