Dit is mediation

Met mediation lost ú zelf het probleem op, samen met de persoon waarmee u het conflict heeft. U bepaalt zelf welke richting u op gaat. Een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar, de mediator, helpt u daarbij. Hij brengt de communicatie weer op gang,  begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Hij helpt partijen bij het vinden van een oplossing voor het conflict.